Χρήσεις

Το δημιουργικό τμήμα, που στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, είναι υπεύθυνο για τις ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμού, καθώς και για τη δημιουργία καινοτόμων συσκευασιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ανακύπτουν κάθε φορά. Διαμορφώνουμε την ιδανική συσκευασία και κάνουμε τα χαρτοκιβώτιά της MODERN PACK, τα καταλληλότερα για ένα ευρύ φάσμα χρήσεων. Απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες για τη διαχείριση, μεταφορά, συγκέντρωση και προστασία  προϊόντων όπως:

✓ τρόφιμα
✓ ποτά
✓ φάρμακα
✓ χημικά
✓ απορρυπαντικά
✓ καλλυντικά
✓ έπιπλα
✓ ενδύματα, υφάσματα
✓ γραφικές τέχνες
✓ λοιπό οικιακό εξοπλισμό  

Όποια και αν είναι η ανάγκη, στην MODERN PACK είμαστε σίγουροι πως μπορούμε να την ικανοποιήσουμε.