Χαρτόδισκους

Είναι ιδανικοί για την μεταφορά γαλακτοκομικών προϊόντων και παρεμφερών προϊόντων, των οποίων κρίνεται αναγκαία η γρήγορη τοποθέτησή τους στα ράφια των καταστημάτων και απαιτούν επαρκή αερισμό και πολύ συγκεκριμένες συνθήκες σε όλη την διάρκεια.