Πιστοποιήσεις

Η MODERN PACK δημιουργεί ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και παράγει φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, τα οποία συμμορφώνονται με τα τα εθνικά και διεθνή πρότυπα. Όλα τα προϊόντα φέρουν τις πλέον διαδεδομένες διεθνείς πιστοποιήσεις: