Παρελκόμενα χαρτοκιβωτίων

Κυψέλες, πάτοι, διαχωριστικά κ.α για διάφορες χρήσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προϊόντος προς συσκευασία και μεταφορά.