Ειδικές Κατασκευές

Για κάθε άλλη, εξειδικευμένη ανάγκη μεταφοράς ή παρουσίασης προϊόντος στο ράφι, οι δυνατότητες είναι πολλές και οι επιλογές ποικίλουν ανάλογα με τις διαστάσεις, την ποιότητα και την κυμάτωση που επιθυμεί ο πελάτης.